SupervisionSupervision
Tilbydes til institutioner og andre medarbejdergrupper som arbejder i feltet med børn og unge.

Supervisionen tager udgangspunkt i tænkningen omkring at "al forandring starter i én selv", således kommer de superviserede i arbejdstøjet, og kommer til at kigge indad og ikke kun udad.


Med udgangspunkt i narrative vejlednings- og kognitive supervisionsteknikker sikrer vi udvikling iblandt medarbejderne på arbejdspladsen.


Målet er at alle medarbejdere møder på arbejde som den bedst mulige udgave af sig selv fagligt og kollegialt, dette med fokus på arbejdspladsens kerneydelse.


Den ønskede tilstand, målet, defineres.

Med fokus på målet, arbejdes der frem imod fælles fodslag, anerkendelse af forskelligheder, respekt for individet og at løfte den enkeltes præstation til fællesskabets bedste.


Der arbejdes med at gå fra "jeg-og-mig-tænkning" til "vi-og-os-tænkning" uanset medarbejdernes faglige platform og faggruppe.


Der arbejdes med at skærpe medarbejdernes sensitivitet og opmærksomhed overfor kollegaers faglige præstationer og menneskelige egenskaber som er til gavn for opnåelse af det fælles mål.


Medarbejderne lærer teknikker hvorved deres ressource syn og relations kompetence skærpes, med øget trivsel og glæde i personalegruppen, og over opgaven, til følge.


Der arbejdes kontinuerligt narrativt med medarbejderes frustrationer, som kan opstå i udviklingsprocessen, og de brudte drømme der ligger bag disse.


Medarbejderne får mulighed for at arbejde med narrative øvelser med henblik på at tale liv i de nye drømme - den ønskede tilstand - det fælles mål.


Der arbejdes med kognitive omstruktureringer, således at personalegruppen får mulighed for at tænke anderledes og mere nuanceret om både sig selv, hinanden og kerneopgaven, og således udvikle sig som medarbejder og kollega på flere planer.


Afslutningsvis arbejdes der med, hvordan medarbejdergruppen kan fastholde den igangsatte udvikling, hvordan arbejdspladsen kan fejre sine delmål og succeser, og der anvises øvelser til brug i hverdagen for at vedligeholde medarbejdernes relations kompetence og ressourcetænkning. 

Tema-SupervisionIndeholder psykoedukation samt drøftelse af, og redskaber til, hvordan medarbejderene kan arbejde med den valgte problemstilling.Eksempler på temaer:  • Angst
  • Drop-out
  • Grænseløshed
  • Selvskade
  • Psykiatriske diagnoser
  • Krænkende adfærd
  • Udadreagerende adfærd
  • Opmærksomhedsforstyrrelser
Individuel Supervision


Der arbejdes med den enkelte medarbejder, med fokus på kerneopgaven og medarbejderens personlige og professionelle trivsel og udvikling.

Sags-supervision


Der arbejdes med de svære sager, som er vanskelige at få hul på, håndtere og arbejde med i dagligdagen. Herunder også sager som "slider" på medarbejderne både fagligt og personligt.


Samarbejds-supervision


Når samarbejdet i grupper, teams eller den samlede personalegruppe bliver svært. Der arbejdes med de udtalte og uudtalte forventninger og med personalets evne til at sensitivere sig overfor -, og redefinere hinanden positivt. Der arbejdes med kulturen og der skelnes skarpt imellem "sag" og "person".