KonsulentarbejdeKonsulentarbejde


Oplæg for studerende


Alt for mange unge idag, oplever sig udfordrede på relationer eller oplever stress- og angstsymptomer i forbindelse med deres uddannelsesforløb, dette fører til dispensationsansøgninger og i værste fald drop-out fra de videregående uddannelser. 

Målet er at komme på forkant med at lære de unge at cope med svære relationer og samarbejdskonstellationer, dannelse, uddannelse og selvforvaltningens kunst.

Sunde tanker tilbyder oplæg omkring disse udfordringer på skolerne, gymnasierne og universiteterne.

Oplæg for studerende, på ungdoms- og videregående uddannelser, tager afsæt i ungekulturen og leveres på de unges eget sprog, med eksempler som er virkelighedsnære og vedkommende for de unge.


Vælg imellem.


  • Relationer og ressourcesyn i ungdomskulturen - hvordan skabes og vedligeholdes de i en "vind eller forsvind" -kultur
  • Vi-isme - en ny bevægelse, fra jeg-og-mig tænkning til vi-og-os tænkning.
  • Dannelse, uddannelse og selvforvaltning - hvordan kan det gå hånd i hånd?
  • Angst og stress - symptomer og diagnoser - hvordan kommer vi på forkant?
  • Er jeg virkelig god nok? - Selvtillid og selvværdsbooster
  • Copingstrategier i en studiekultur - Hvordan klarer man presset?Personaleudvikling


Målet er at alle medarbejdere møder på arbejde som den bedst mulige udgave af sig selv personligt, fagligt og kollegialt, dette med fokus på arbejdspladsens kerneydelse, elevernes personlige, sociale og faglige udvikling.


Præsenterede redskaber er direkte implementérbare. Personalet kan gå på øvebane, med nye strategier og redskaber, med det samme.


Så er det min opgave at skabe motivationen, udviklingen, forandringen og forankringen.


"For at være motiveret, må to ting være til stede - fornemmelsen af et attraktivt mål! og -troen på at det kan lykkes at nå det! " Ben Furman
Vi finder i samarbejde ud af hvad organisationen/virksomheden vil profitere af. Herunder inspiration.

Grundkursus i KAT

Kognitiv adfærdsterapi som redskab i den pædagogiske praksis.

Herunder, Den kognitive diamant, Skemata, Leveregler også kaldet Basale antagelser, Kritiske situationer, Evaluering af automatiske tanker, De 6 grundfølelser, Tankefejl eller kognitive forvrængninger, Sokratisk dialog og kognitive omstruktureringer.

Målet er, at den enkelte får mulighed for at tilegne sig  redskaber som er "lånt" fra den kognitive adfærdsterapi, som er implementerbare i daglig pædagogisk praksis med eleverne.Indføring i Narrativ praksis.

Indføring i narrativ tænkning og metode. Hvordan narrativerer vi den ønskede virkelighed, målet og drømmene.  Hvad vi gør ved problemfortællinger som udfordrer elevernes udvikling.

Der arbejdes kontinuerligt narrativt med medarbejderenes evne til at redefinere andre og evnen til at finde og udfolde modhistorier som kan være gavnlige for kerneopgaven. 

Medarbejderne får mulighed for at arbejde med narrative øvelser med henblik på at tale liv i nye fortællinger - tale liv i den ønskede tilstand og tale liv i det fælles mål. Der lægges vægt på metoder der er direkte implementerbare i daglig praksis.


Relation og Ressourcer

Udvikling af den Relations og Ressourceorienterede pædagogiske praksis. Med udgangspunkt i icdp´s 8 samspilstemaer. Medarbejderne lærer teknikker hvorved deres ressource syn og relationskompetence skærpes, med øget trivsel, udvikling og glæde i personalegruppen og elevgruppen til følge. De 8 samspilstemaer skaber desuden fælles sprog og referenceramme.Kernekvaliteter og karakterstyrker.

Vi skal arbejde med personalets egne kernekvaliteter og karakterstyrker, som enkeltindivid og i teams. Der arbejdes med at skærpe medarbejdernes sensitivitet og opmærksomhed overfor kollegaers og elevers faglige præstationer og menneskelige egenskaber, med andre ord skærpe deres anerkendende tilgang til sig selv og andre.Arbejdslyst

Organisationens arbejdslyst afdækkes ud fra de syv faktorer, medbestemmelse, ledelse, mestring, kollegaer, balance, resultater og mening. 

Der iværksættes øvelser og processer i personalegruppen hvorigennem det søges at øge arbejdspladsens samlede arbejdslyst og trivsel. Forløbet strækker sig over en aftalt periode.